Новые поступления краеведческой литературы

У Капыльскую цэнтральную раённую бібліятэку імя А.Астрэйкі паступілі новыя выданні, у якіх ёсць інфармацыя пра першага загадчыка кафедры педагогікі і псіхалогіі Магілёўскага педінстытута, нашага земляка  Ф.А.Бельскага:

І прызванне, і лёс: жыццё і дзейнасць вучонага-педагога прафесара Фамы Антонавіча Бельскага / уклад. і камент. А.І.Бельскага; прадм. У.Т.Кабуша . – Мінск: Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”, 2012 . – 143с.

Зборнік склалі артыкулы пра жыццё і творчы шлях Фамы Антонавіча Бельскага (1890-1952), які працаваў у вышэйшых навучальных установах Украіны, Беларусі, Расіі і Узбекістана. Прасочваецца станаўленне асобы таленавітага педагога і вочонага, характарызуецца дзейнасць прафесара як арганізатара адукацыі і навукі, асэнсоўваюцца яго навуковыя падыходы і погляды.

Ф.А.Бельскі – першы значны вучоны з мястэчка Цімкавічы і наогул Капыльшчыны ў ХХ стагоддзі.

Кафедра педагогики МГУ имени А.А.Кулешова. от истоков до современности (1913-2013): библиографический справочник/ авторы составители С.Н.Новикова, Е.И.Снопкова, С.В.Спирин; под общей ред. Е.И.Снопковой . – Могилёв: МГУ имени А.А.Кулешова, 2013

Издание посвящено 100-летнему юбилею одной из старейших кафедр университета. В справочнике раскрываются основные этапы деятельности кафедры педагогики в соответствии с  этапами истории развития университета в целом. Представлены документы и фотографии, освещающие историю кафедры, а также указатель опубликованных работ профессорско-преподавательского состава кафедры педагогики.