Паўлаў, С.Я. Тэрапія смехам : сатыра і гумар

Паўлаў, С.Я. Тэрапія смехам : сатыра і гумар / Савелій Паўлаў. – Мінск 6 выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2014. – 170 с. – (Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

umor0003

Успаміны, роздум, меркаванні, ацэнкі, асабістая прысутнасць – складнікі любых прамінулых і бягучых грамадскіх працэсаў, жыццёвых з’яў. Заўважанае пісьменнікам, перажытае ім самім кладзецца на паперу і, сягаючы праз межы памяці, становіцца аб’ектам ці то лёгкага гумару, ці то з’едлівай сатыры, праўда, калі-нікалі і горыччу няспраўджанных надзей.
Праг эта і сведчаць сатырычныя апавяданні, памфлеты,фельетоны, гумарэскі, байкі, жарты беларускага пісьменніка Савелія Паўлава, кніга якая адкрывае серыю «Несур’ёзна пра сур’ёзае».
Адрасуецца шырокаму колу чытачоў з пачуццём гумару.