Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі)

Рогалёў, А.Ф. Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А.Ф. Рогалёў. – 2/е выд. – Гомель : Барк, 2011. – 216 с.

У кнізе доктара філалагічных навук, прафесара А.Ф. Рогалева, які шмат гадоў вывучае тапанімію Беларусі, апавядаецца пра паходжанне назваў населеных пунктаў і водных аб’ектаў з розных раёнаў Беларусі. Аналіз геаграфічных імёнаў дае магчымасцьрэканструяваць тыя старонкі мінулага, якія не адлюстраваны ў пісьмовых крыніцах. Прапануюцца таксама некаторыя цікавыя і малавядомыя гістарычныя факты. Навуковы падыход да выкладання матэрыялу спалучаецца з мастацка-публіцыстычным стылем, уласцівым аўтару, што робіць кнігу даступнай самаму шырокаму колу чытачоў.