Гаўрош, Н.В. Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў

 

Гаўрош, Н.В. Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў / Н.В. Гаўрош, Н.М. Нямковіч. – Мінск : Выш. Шк., 2012. – 638 с. У кнізе каля 3600 афарыстычных выслоўяў, выбраных з мастацкіх і публіцыстычных твораў беларускіх пісьменнікаў. Афарызмы спарадкаваны ў 45 тэматычных груп. Прызначаецца студэнтам-філолагам, настаўнікам-славеснікам, навукоўцам, усім тым, хто цікавіцца нацыянальнай афарыстыкай.