Чароўны човен : казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета

 

Чароўны човен : казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета / А.К. Сержпутоўскі; склад., навук. рэд У.К. Касько. – Мінск : Выш. Шк., 2012. – 446 с. Лепшыя ўзоры вучнай народнай казачнай творчасці сведчаць аб высокай духоўнай культуры жыхароў дарэвалюцыйнага Беларускага Палесся, адлюстроўваюць іх быт, палітычныя і філасоўска-эстэтычныя погляды. Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў і вучняў агульнаадукацыйных школ, работнікаў асветы, культуры, літаратуры і мастацтва.