Граница 41 : Белорусский пограничный округ : малоизвестные страницы истории

Книга посвящена бойцам и командирам пограничных войск НКВД Белорусской СССР. На основе архивных материалов, воспоминаний участников событий – командиров, политработников и рядовых пограничников – воскрешаются в памяти многих людей события Великой Отечественной войны. Воссоздается атмосфера трагических первых дней войны, массовых героизмов воинов-пограничников, грудью закрывших рубежи Родины. Содержание книги убеждает читателя, что победа зарождалась в первых боях на границе. Адрессуется тем, кто связал свою жизнь с пограничной службой, а также всем…

Читать далее >>

Воплаўская госця : кніга прозы

Кніга прозы Івана Карэнды «Воплаўская госця» ўключае ў сябе аднайменную аповесць, апавяданні, нататкі пісьменніка, аб’яднаныя адной тэмай — адлюстраваннем жыццёвых інтарэсаў і духоўных памкненняў нашага сучасніка. У цэнтры аповесці — сельская школа з яе клопатамі і праблемамі, якія закранаюць і педагогаў, і дзяцей, і дарослых вяскоўцаў. У жыцці галоўнага героя — настаўніка Сцяпана Лоўдача — шчаслівыя дні змяняюцца трагічнымі, сустрэчы з людзьмі і радуюць, і засмучаюць. Але ён знаходзіць у…

Читать далее >>

Вышивка икон, рушников, покровцов: секреты церковных мастеров

В этой книге наглядно показаны примеры и техники вышивания различных предметов православного церковного искусства. Материалы для книги собирались автором в течение почти двух десятилетий. Тут представленны очень популярные иконы, красивые закладки для Евангелия, покровцы и рушники. Подробно описаны и проиллюстрированы основные виды швов, которые применяют при вышивке, рассмотрено  шитье золотом, а также вышивка бисером. Приведены также некоторые ответы на вопросы истории и символики церковного искусства. Вакуленко Е.Г. Вышивка икон, рушников,…

Читать далее >>

Ваенная энцыклапедыя Беларусі

«Ваенная энцыклапедыя Беларусі» — Першая ваенная энцыклапедыя, якая выдвдзена ў нашай краіне. Змяшчае асноўныя звесткі па ваеннай справе і значную інфармацыю па ваеннай гісторыі. Прызначана для шырокага кола чытачоў, у тым ліку студэнтаў, курсантаў, нвучэнцаў сярэдніх устаноў адукацыі, а таксама ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі, жадае ведаць сваіх славутых землякоў, якія на працягу стагоддзяў змагаліся за Радзіму. Ваенная энцыклапедыя Беларусі / рэдкал. : Л.У. Языковіч (гал.рэд.) [і інш.]; маст….

Читать далее >>

Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi

Монографія посвящена актуальной проблеме выявления на территории Беларуси валунов – объектов поганских культов, с которыми связаны легенды, предания, различные исторические свидетельства. Приведены описания более чем 360 таких объектов, выявленных на территории нашей страны, дана их геологическая характеристика. Предназначена для специалистов в сфере природопользования, историков, фольклористов, культурологов, а также для широкого круга читателей. Вых. данные:  Культавыя i гiстарычныя валуны Беларусi / А. К. Карабанаў [i iнш.] ; Нац. Акад. Навук Беларусi…

Читать далее >>

Сакральная геаграфія Беларусі

Сакральная геаграфія Беларусі/ Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 384 с.: іл. Кніга ― адна з першых спробаў у нашай краіне сістэматычна асэнсаваць традыцыйную і культурную спадчыну беларусаў, захаваную нашымі продкамі ў легендах і паданнях, геаграфічных назвах, багатым фальклорным матэрыяле. Аўтары кнігі паспрабавалі вынікі сваіх назіранняў і даследаванняў, атрыманыя падчас археалагічных раскопак, этнаграфічных і фальклорных экспедыцый, размеркаваць па раздзелах, кожны з якіх прысвечаны той ці…

Читать далее >>

Ніна Русаковіч — Неруш

Кніга Ніны Русаковіч “Пра песню народную “Неруш” і Валянціну”, якую атрымалі капыльскія бібліятэкі – гэта не толькі выдатны сучасны (з электроннымі дыскамі) паліграфічны шэдэўр. Дзякуй выдавецтву БДУ за выданне. Для нас, бібліятэкараў капыльшчыны – гэта краязнаўчая навінка. Тое, што мы збіраем па крупіцах аб самабытным фальклорна-этнаграфічным ансамблі “Неруш”, яе кіраўніку, нашай зямлячцы – сабрана ў адной кнізе. Запрашаем пазнаёміцца з краязнаўчай навінкай.

Читать далее >>